Rapusuihkusta apua rapujen säilymiseen

Hanke tehtiin Itä-Suomen yliopiston, Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen ja Raputietokeskuksen välisenä yhteistyönä kesällä 2010. Hankkeella oli Itä-Suomen kalatalousryhmän rahoitus.

Hankkeen aikana testattiin täplärapusaaliin lyhytaikaista säilytystä RapuSuihkussa kahden ravustajan (Aa ja Bee) I sekä II –laatuluokkaan lajitellun täplärapusaaliin osalta (lajittelun perusteet LaatuRapu –käsikirjasta, kriteerit esitelty seuraavassa kappaleessa). Täplärapujen säilytyskestävyyttä mitattiin elossasäi-lyvyyden avulla. Täplärapujen säilytyskestävyyden vaihtelua verrattiin valikoituihin ilmastotekijöihin sekä rapujen fysiologiaa kuvaaviin muuttujiin.

Lue lisää raportista!