Tutustu Pielisen kalastuksen logistiikkaloppuraporttiin

Pielisen kalastuksen logistiikkaselvityksen loppuraporttiin on koottu selvitystyön aikana haastateltujen alan toimijoiden näkemyksiä ja olennaisesti aiheeseen liittyvää tausta-aineistoa. Näistä on muodostettu tiivis kokonaiskuva. Tätä kokonaiskuvaa on syvennetty alueen kehittämisen kannalta tärkeimmillä aiheilla. Logistiikkaselvityksen tavoitteena oli myös esittää tärkeimpiä kehittämisajatuksia, joita alueen resurssit mahdollistavat. Nämä on esitetty raportin viimeisessä osiossa.

Kehittämiseen tarvitaan faktatietoa, motivaatiota ja innovatiivisia ideoita. Osa innovoinnin tuloksena syntyneistä ideoista on jo ennen raportointia karsittu. Jäljelle on kuitenkin jäänyt ideoita, joita kannattaa hetkeksi jäädä pohtimaan. Osaan ideoista tarvitaan vielä arvokeskustelua, osaan vankkaa tutkimustietoa, mutta osa voi lähteä jo etenemään hanke tai jopa taloudellisena toimintana.

Yhdessä on paljon tehtävissä. Lue lisää loppuraportista!