Kotivesille Etelä-Savo: Järvikalapäiviä lisää!

TULEVAISUUSHUUTOKAUPAN TULOKSET:

Yleistä
-omistus ja vastuut selvemmiksi (paljon vihreitä lappuja)
-yhdistetään osakaskuntia suuremmiksi
-luodaan/uusitaan vesitilusjärjestelmä
-vesiä koskevat säädökset yksinkertaisimmiksi
-lisää tiedotusta päästöistä
-tuetaan vesien hoitoa
-tuetaan alkutuottajia (kalastajia, viljelijöitä)
-valvotaan kalastajia
-lupamaksut kalastusalueen hallintaan
-otetaan poistokalat käyttöön
-logistiikka pitää saada kuntoon
-luodaan matkailutuotteita
-vesikasvien poistolaitteiden tuotekehitystä
-sijainnin ohjausta, vesistösuunnittelua, seurantajärjestelmä
-velvoitteiden yhtenäistäminen
-ravustetaan
-laajennetaan vesistöjen tilan tutkimusta

Korjattavia asioita
-vesialueet liian pirstoutuneita omistukseltaan ja hallinnoltaan
-yhtenäisempiä lupa-alueita
-lupajärjestelmät pitäisi uusia
-kuormitusta vähennettävä
-luodaan yhteisvedet kuten yhteismetsät

Veden laatu
-oma seuranta
-helposti saatavaa tieto vedenlaadusta
-informaatio vedenlaadusta yleiseen tietoon
-rantakiinteistöjen omistajien sitouttaminen veden laadun seurantaan ja hoitoon
-suojeluyhdistykset ja veden omistajat samaan pöytään
-hoitokalastuksen aktivointi
-kehitetään ja käytetään pienpyydyksiä
-sitoutetaan osakaskunnat vedenhoitoon
-osakaskunnat valuma-aluekohtaisiksi
-niiton tuotekehitystä lisää

Vesistöt, kotivedet, elämänlaatu
-järvillä kalastuksen lisääminen
-nuoret aktivoidaan kalastamaan ja käyttämään kalaa
-järjestetään huvikalastajien teemapäiviä
-järjestetään mökkiläisten teemapäivä
-kaikenlainen vesien kunnostus mukaan lukien vesistömaisemat
-lupa-alueet suuremmiksi
-naiset vesille
-vesistöt retkeilykohteiksi, veneily, luistelu yms

Vesistöjen monipuolinen hyödyntäminen
-tehdään retkiluistelu ratoja ja retkiä
-järjestetään jääpyöräilyä
-järjestetään jääraveja
-järjestetään jäälaukkakilpailuja
-hyödynnetään luontoestetiikkaa
-järjestetään harppuunakalastusta
-järjestetään jousikalastusta
-järjestetään vedenalaisia taidenäyttelyitä
-järjestetään jääveistoskilpailuja
-hyödynnetään vesikasveja
-korostetaan veden terveysvaikutuksia
-huomioidaan ravustus

Talous
-yhdellä luvalla kalastamaan
-vesien kunnostus valtion varoin, ei korttivaroin
-ammattikalastuksen imagoa nostettava
-kotimaisen kalan käyttöä lisättävä
-vesiviljelyä lisätään sijainnin ohjauksen kautta
-alkutuotantoa pitäisi tukea

Intohimot
-uusia tuotteita
-kalastusmahdollisuuksia lisää
-arvostusta kalalle
-lisää kalastajia
-kotimainen kala käyttöön
-tiedon levitystä

Osallisuus
-yhteistoiminta kaikilla tasoilla
-yksilöiden vastuu

Miten minä mukana
-esimerkkinä, lapset mukaan
-käyn kouluissa luennoimassa
-järjestän yleisötilaisuuksia, toritapahtumia
-lobbaan
-olen mukana lakien valmistelussa
-lisään tiedotusta
-valmistan kalastusvälineitä

Kotivesille Etelä-Karjala: Lupa-asiat mukaan myös ohjelmiin!

TULEVAISUUDEN HUUTOKAUPAN TULOKSET

-Uiminen, veneily

-Ammattikalastuksen lupa-asiat myös ohjelmiin

-Kalavesien monipuolinen hyödyntäminen

-Ruodottaman särjen kehittäminen

-Kalankäsittelyyn kouluttaminen, nuorten kouluttaminen, myös pyydykset

-Ravustus

-Lähiruokakalapäivät julkisiin laitoksiin

-Hoito- ja poistokalastukset

-Syökää suomalaista kalaa, markkinointikampanja

-Vesistöjen kunnostaminen

-Raha- ja hankeneuvontaa, lisää rahaa

-Petokalojen alamitan laskeminen apuna hoitokalastuksessa

Halut ja intohimot

-Valoinen, kesäyökalastus

-Vesien puhtaus

-Pienet kotijärvet kuntoon (Suur-Jukajärvi, Karhusjärvi jne.)

-Kesämökit ympärivuotiseen asutukseen

-Suomalainen kala ruuaksi

-Hauen kalastamisessa 10-kerhoon pääseminen

-Kalaa ostaminen suoraan rannalta

-Vanhojen kalaruokien elvyttäminen, kylmäsavuhauki

-Vaelluskala

-Väärien kalalajien istutus lopetettava

-Pimeys ja kylmyys jäällä

-Nuorten innostaminen

-Tuulastus

-Rantamaisemat kuntoon

-Avantouinti ja lämpökopit

-Kuivakalan tuotekehittäminen

-Lopetetaan kateus, tietämättömyys ja aktiivisuus yhdessä paketissa

-Laatokan lohi

-Pienten kotijärvien kunnostusrahoituksen järjestäminen

Talous

-Matkailu, mökkivuokraus (vesi- ja luontomatkailu, estetiikka)

-Vienti

-Vesivoima

-Kalakoulutuskeskus

-Vesilämpö ja –jäähdytys

-Perinteet ja tarinat (kalavalheet)

-Vesistöjen kunnostamiseen liittyvä yritystoiminta

-Sinilevän hyödyntäminen

-Kuivakalan hyödyntäminen

-Vuoksen akvaarioputki

-Kalanjalostus, myös vähempiarvoisesta kalasta

-Ammattikalastus

-Vesiviljelyn lisääminen

-Talousvesi (pullovesi), ”suomalainen brändi”

-Vedessä olevan biomassan hyödyntäminen, energia yms.

-Suomalainen pikkukala

-Jäärakentaminen

-Kalan sivutuotteiden hyödyntäminen (nahka ym.)

Elämänlaatu

-Tuore kala

-Viristyskäyttö

-Kylätoiminta; yhteiset laiturit ja veneen laskupaikat ym. Tekeminen

-Soutu ja melonta

-Perhekalastus-teemat

-Vapaus liikkua

-Kastelu

-Puhdas vesi

-Satamat

-Ohjeistus vesillä liikkumisesta

-Lomailu, mökit

-Puhtaat vedet

-Vapaat vedet, saa liikkua vapaasti

-Lupakäytännöt helpoksi

-Avaruus, tilaa, rauha

-Uiminen

-Retkeily

-Vesi elinkeinotoiminnassa

Monipuolinen hyödyntäminen

-Vesikuljetukset, tavarat, henkilöt

-Kalastusperinteiden elvytys

-Taloudellinen hyöty luvista

-Ravintohyödyntäminen

-Vesivoima

-Mutakylpy

-Metsästys/sorsastus

-Elämysmatkailu, extreme

-Liikkuminen

-Matkailu, virkistyskäyttö

-Jään ja vesikasvien hyödyntäminen, jäätie

-Teollinen vesikäyttö

-Vesiurheilu

-Tutkimus

Kotivesille Pohjois-Savo: Kalastajien yhteistyötä!

Kotivesillä Pohjois-Savossa Nilsiän tilaisuudessa keskusteltiin kalastajien yhteistyöstä, osaamisen siirtämisestä ja osakaskunnista.

TULEVAISUUDEN HUUTOKAUPAN TULOKSET

Epäkohtia

-Liikaa osakaskuntia
-Vähän kalan hyötykäyttöä
-Kalan käsittelypaikkoja ei ole
-Lupein saanti vaikeaa
-Vesiä säännöstellään liikaa
-Kalan arvo alhainen
-Vesine omistusoikeudet hankalia
-Pyydyksiä ei hoideta
-Tietämättömät rikkovat sääntöjä
-Nuoret eivät ole kiinnostuneita kalastuksesta
-Vedet rehevöityvät
-Voimalaitokset haittaavat
-Maatalouden päästöt rehevöittävät
-Lohikaloja on liian vähän
-Matalat vedet
-Rikkonaiset vesialueet
-Vääristyneet kalakannat
-Turvetuotanto haittaa
-Luvaton kalastus

Kalatalousohjelma/vesien monipuolinen käyttö

-Asennekasvatus, vesistöistä huolehtiminen
-Retkipaikkojen merkitseminen ja käyttäminen ympärivuoden esimerkiksi luistelussa
-Tuulastus, pilkkiminen ja nuottaus kunniaan
-Lisääntymispaikkoja kaloille
-Kalastusluvat edullisiksi
-Vesistöjen käyttö huomioon kaavoituksessa
-Ohjattuja kalastusretkiä
-Kotitalousluokat tutustumaan kalastukseen
-Pusikot kuntoon
-Käytännöllisiä hankkeita
-Vesistömatkailun edistäminen
-Yleisötapahtumat, valmiit formaatit
-Vapaa kalastusoikeus
-Vapaa katiskapyynti
-Järvi-illat, kyläillat vesistöteemalla
-Kaverin kouluttaminen kalastamiseen
-Osakaskunnat ja kalastusmatkailuyrittäjät samaan pöytään
-Vesikasvien hyödyntäminen energialähteenä, ravinteena jne
-Saaliin jatkohyödyntäminen
-Ammattikalastuksen tukijärjestelmät uusiksi
-Venepaikkojen kehittäminen
-Luonnon monipuolinen hyödyntäminen, marjat ja kalat
-Lisätään tietoa rahoituksesta
-Haastatteluja ja muuta tietoa matkailijoilta

Miten minä voin olla mukana?

-En päästä / ei päästöjä
-Harrastan katiskapyyntiä
-Osallistun kehittämishankkeisiin
-Lisään kalan kulutusta
-Osallistun perkuupaikkojen, kompostien kunnostamiseen
-Ohjaan kotitaloustunteja
-Teen turoja
-Opastan muita
-Paljastan parhaat kalapaikat
-Organisoin onkimatojen keräystä, ilmoitan keräyspaikoista, järjestän kasvatusta
-Pyydän ravintoloissa kotimaista kalaa
-Osallistun kyläyhdistyksen talkoisiin
-Järjestän onkikilpiluja ja kalastusleirejä
-Järjestän kilpailujen saaliin käytön
-Käynnistän kalamummotoimintaa
-Käynnistän kummiluokkatoimintaa
-Nostan kissat kunniaan, vien saaliin kissoille
-Järjestän ja osallistun pyydysten tekokursseille
-Järjestän vapaa-ajan kalastajien ja ammattikalastajien yhteistyötä

Vapaita ideoita

-Särkiä ei jätetä
-Tuetaan virkistysveneilyä
-Päivitetään lupajärjestelmät
-Ravintoloihin järjestetään kalakokkikilpailuja
-Lisätään ihmisten kalaruokatuntemusta
-Pohjois-Savoon perustetaan veneily- ja kalastuslukio, yhdistetään matkailuun
-Lapsille ja aikuisille järjestetään veneilykursseja
-Ulkohuussit, ovat ympäristöystävällisiä
-Etsitään niittokalustoinnovaatioita
-Tehdään rannoille eroosionestokivikoita
-Innostetaan lisää kalastajia
-Järjestetään kalankäsittelykoulutusta
-Kunnostetaan rannoilla olevia teiden levähdyspaikkoja
-Lisätään tietoisuutta kalataudeista ja niiden leviämisestä
-Perustetaan lainavenejärjestelmä ja tehdään sen opasteet
-Tehostetaan Pidä saaristo siistinä –toimintaa

Kotivesille Pohjois-Karjala: Järvikohtaisia yhdistyksiä!

Kotivesille Pohjois-Karjalan tilaisuudessa, Joensuun Kukkolassa keskusteltiin muun muassa järvikohtaisten avoimien yhdistysten perustamisesta. Nämä järvikohtaiset yhdistykset voisivat ajaa oman kotijärven asioita ja hakea esimerkiksi rahoitusta vesistöjen kunnostamiseen. Lisäksi keskusteltiin kalakannoista ja kalan tuotteistamisesta. Kerro meille, miten sinä haluaisit kehittää omia kotivesiä?

Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta..

Ammattikalastus- ja vesiviljely Pohjois-Karjalassa..

Vesien tila ja vesiluvat..

Onkamojärvien kunnostaminen..

TULEVAISUUDEN HUUTOKAUPAN TULOKSET

Yleistä

-jäähileasemia (Joensuuhun, Outokumpuun ja Tikkalaan)

-kalanmuotoisia ruokapaloja kouluun

-vähempi arvoisten kalojen hyödyntäminen

-kalastajaksi oppisopimuksella

-ongintapaikkoja

-kalan hankkiminen helpommaksi

-tuore kala –tiedotusta, tuore kala –pörssi

Elämänlaatu

-vesijuoksumaraton

-vesijuoksupäivä

-taukopaikat, retkisatamat, laavut

-salolampikierrokset matkailijoille

-esteetöntä retkeilyä

-vapaavesiuintikisat

-Karelia-soudun tukeminen, tsemppihenkeä

-lasten kalastusleirit

-uudet kalareseptit

Vesistöjen monipuolinen hyödyntäminen

-pohjalietteiden jalostus

-kalan jalostus

– kestävän kalankasvatuksen lisääminen

-kalan kasvatus järvissä

-venäjänkielen osaamista ja ohjeistusta

-vesiretkeilyn lisäämistä

-yhteislaiturit

-sukellushommia, pleksisoutuveneitä

-koukkukalastus vapaaksi

-vähempi arvoinen kala kunniaan

-kalan kuivatus

-talviharjoitteluradat

Talous

-fiksumpaa hyödyntämistä vähempi arvoisille kaloille

-kalastusmahdollisuuksia, kyläveneitä, lainaveneitä

-ruovikon hyödyntäminen (katot)

-järviruoko bioenergiaksi

-kalastajien investoinnit (veneet, pyydykset tukien piiriin)

-järvikohtaisia yhdistyksiä (esim. rahoituksen hakijoiksi)

-kalan keräilylogistiikan kehittäminen

-kala ruuaksi, loppujalostaminen ja tuotteistaminen

-viennin kehittäminen

-ammattikalastusluvat helpommin saataviksi

Vedenlaatu

-suodatuskentät

-vähempi arvoiset kalat pyydetään pois

-Ilomantsin vesistöt kuntoon

-vesikasvillisuus pois

-pohjasedimentin imurointi

-ojitusten kieltäminen

-ruovikkokimpat

-rantalaiduntamista, lehmiä rannoille

Halut ja intohimot

-ruoppaus helpommaksi

-isoja kaloja, kalat jätetään kasvamaan suuremmiksi

-talvikalastus

-selkeät tavoitteet toiminnalle

-rapukannat

-jäällä liikkumiseen kalustoa, sohjokalastus

-yhteistyötä ja avoimuutta, yhteinen näkemys

-palvelujen tuotteistaminen

-lupakäytännöt helpommaksi

-avantouinti

Osallisuus

-kouluihin pakolliset onkiretket

– vesiympäristökasvatusta kouluihin

-tietoa ja laskuja

-ohjattuja vesiretkiä

-kalan käsittely –tapahtumia

-katiskakursseja

-kyläuinteja ja tapahtumia

-järvikohtaiset yhdistykset (myös talousasiat), projärviyhdistykset, keskustelufoorumit omalla nimellä

-kutupaikkoja