Itä-Suomen kalatalousohjelma 2008-2013

Itä-Suomen kalatalousryhmän ”Jottei tiputtas venneestä” kehittämisohjelma toteutetaan neljän maakunnan (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan) sekä 11 Leader-toimintaryhmän alueella. Toiminta-alueeseen kuuluu Vuoksen vesistöalueen Suomen puoleinen osa kokonaisuudessaan sekä osa Kymijoen vesistöalueesta.

Ohjelman tavoitteena on parantaa kalataloussektorin toimintaa ja kannattavuutta alueella. Painopistealueina ovat kalastusmatkailu, verkostoituminen, imagon kohottaminen ja toimijoiden osaamisen kehittäminen. Tavoitteisiin päästään alan toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeiden kautta.

Ohjelman vision mukaan vuonna 2013 Itä-Suomi on sisävesikalastuksen ja kalastusmatkailun edelläkävijä, jossa hyödynnetään monipuolisesti uusia tekniikoita, teknologiaa ja tutkimustietoa. Osaamisen taso on korkea ja yhteistyö toimijoiden välillä on tiivistä sekä paikallis- että aluetasolla. Alan imago on parantunut ja ala koetaan houkuttelevana.

Itä-Suomen kalatalousohjelma 2008-2013