Kalajaosto

Itä-Suomen kalatalouden kehittämisohjelman toimeenpanosta vastaa aktivaattori Pekka Sahama (puh 050- 550 2100). Aktivaattorin työn tueksi perustettu Kalajaosto linjaa ja ideoi käytännön toimintaa sekä valitsee parhaiten ”Jottei pudottais venneestä” -kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet rahoitettaviksi tästä ohjelmasta.

Kalajaostossa on jokaisesta maakunnasta neljä varsinaista jäsentä; ammattikalastaja, kalankasvattaja tai -jalostaja / kalatalouden koulutuksen tai neuvonta-alan edustaja / matkailun, verkostoitumisen tai yritystoiminnan asiantuntija sekä Leader-ryhmän edustaja. Lisäksi Kalajaostoon on valittu jokaisesta maakunnasta kaksi maakuntakohtaista varajäsentä. Kalajaoston puheenjohtajan toimii Riitta Bagge Etelä-Karjalasta.

Kalajaoston jäsenet