Tietoa ryhmän toiminnasta

 

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi on perustettu keväällä 2009 uudet alueelliset kalatalousryhmät, jotka myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Kalatalousryhmiä on Suomessa seitsemän, joista Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueilla toimii Itä-Suomen kalatalousryhmä.

Ryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Teemme sen auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varoista. Tuki maksetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeita ohjataan tarvittaessa rahoitettaviksi myös muista rahastoista.

Kalatalousryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä Leader-toimintaryhmien, TE-keskusten, koulutusorganisaatioiden sekä muiden kehittämishankkeiden kanssa.

Otathan reilusti yhteyttä!

Aktivaattori, Pekka Sahama, puh 050-550 2100, pekka.sahama@kerimaki.fi

Postiosoite: Itä-Suomen kalatalousryhmä, Pekka Sahama, Pihlajavedenkuja 1 b 42, 57170 Savonlinna